Шрифт:

Три години по-късно - нов закон за спорта

Три години по-късно - нов закон за спорта
Преди старта на гласуването на новия ЗФВС са изслушани всички заинтересовани от закона страни.; Снимка: LAP.bg
30-10-2018 08:34 | Яна Касова

Новият закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) беше обнародван преди малко повече от седмица. Той ще влезе в сила след три месеца или близо три години след първоначално очакваното.

 

„Законът беше един от приоритетите, защото знаех, че старият закон вече не отговаря на реалните потребности на всички спортни организации, коментира министърът на младежта  спорта Красен Кралев. - Трябваше да направим закон, който да им помага, който да отговаря на новите потребности. Наистина се получи добър закон, въпреки че се забави три години. От друга страна това ни даде възможност да изслушаме всички институции, всички хора, всички клубове, федерации, които са заинтересовани от самия закон, който ще регулира тяхната дейност.”

 

Един от най-ключовите текстове в новия закон е увеличаване от 10 на 30 на годините на възможността да се отдават под наем спортните обекти. Максималният срок ще важи в полза на спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, регистриран като юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност. А сред изискванията са заявителят на право за ползване под наем да инвестира сума, не по-малка от петдесет на сто от пазарната оценка на спортния обект. Задължителна е инвестиционна програма за ремонт и обновяване на спортния обект, която води до увеличаване на стойността му, както и доказателства за финансово обезпечена инвестиционна програма и за произхода на средствата за изпълнението й.

 

Министър Кралев нееднократно обоснова тази новост в закона, че ще даде възможност да се привлече частния капитал. „Този вид инвестиции се връщат много бавно и е изключително важно срокът за отдаването на спортните обекти да бъде по-дълъг, за да има интерес от предприемачите”, сигурен е Кралев. Според него поправката е в интерес на стадионите, собственост на общини и областни управи и, че държавата не може да бъде по-добър стопанин на базите от клубовете. Това ще бъде начин за разрешаването на проблема с остарялата или липсваща спортна инфраструктура е начинът, по който в закона се регламентира стопанисването, използването и поддържането на спортни обекти.

 

Главата за отдаването под наем на спортната инфраструктура доведе до най-сериозни дебати в Народното събрание. При последните обсъждания на ЗФВС в парламента дори от опозицията се изказаха, че тази поправа "заобикаля елегантно Закона за концесиите".

 

Клубове и федерации

 

Новият закон ще има много по-сериозни изсквания към федерациите и клубовете. Една от големите промени е, че лиценз ще получава само федерация, която има за членове не по-малко от 7 спортни клуба със седалище най-малко в три административни области в страната. Лицензията за спортни федерации става безсрочна, но при по-строг последващ контрол.

 

Съществени изменения, които ще позволят да се ограничи съществуването на клубове-фантоми са изискването спортните клубове да бъдат членове само на една спортна федерация, както и задължението да имат наети треньорски кадри, за да бъдат вписани в регистъра на спортните организации. Членове на управителен орган на една организация няма да може да бъде в управата на друга, която е член на една и съща федерация. Тези промени за клубовете срещнаха отпор от спортните деятели, но в крайна сметка законът ще даде защита на квалифицираните треньори и инструктори като регламентира статута на треньорските кадри. От клубовете са притеснени дали ще имат възможност да осигурят финансови средства, с които да покрият разходите по изискваните назначения. За тези, които са членове на няколко федерации, пък ще отпадне възможността да кандидатстват по няколко програми за финансиране към ММС и общини. 

 

Различна е регламентацията и на обединените спортни клубове, които са сдружения на поне три спортни клуба на територията на една административна област и се създават специално за ползване и управление на спортни обекти и съоръжения.

 

Новият ЗВФС дава определение на спортна услуга, която засяга и фитнесите и СПА-центровете. Ще се регламентира предоставянето й само при осигурени и гарантирани безопасни условия и от лица с нужната квалификация и вписани в регистър на Министерството на младежта и спорта. Така ще се регламентира квалификацията на треньори и инструктори, които работят както с професионални спортисти и аматьори, но и по отношение на гражданите.

 

Образование

 

Законът предоставя възможността за създаване на студентски спортни клубове, които могат да се подпомагат финансово от висшето училище и Министерството на образованието и науката. Създава се национална организация за университетски спорт, която е част от специалните организации в спорта.

 

По предложение на министъра на младежта и спорта и с разрешение на министъра на образованието и науката в училищата след завършен VII клас може да се приемат медалисти от европейски, световни и олимпийски спортни състезания независимо от резултатите от националното външно оценяване и извън утвърдения план-прием по реда на Закона за предучилищното и училищното образование.

 

Срещу допинга

 

За пръв път на законово ниво се предвижда взаимодействие между институциите в системата на училищното и висшето образование и Антидопинговия център с цел повишаване на информираността на подрастващите относно превенцията на употребата на допинг и вредни за здравето субстанции и методи. 

 

В закона е обособена самостоятелна глава, регулираща допинговия контрол и борбата срещу употребата на допинг в спорта, която е напълно съобразена със Световния антидопингов кодекс. Законът предвижда и парични глоби при нарушение на антидопинговите правила, които ще тежат не само над спортистите, а над всички лица включени в спортния процес.

 

Санкция от 500 до 1000 лв. ще бъде налагана на длъжностно лице от Антидопинговия център или член на антидопингов екип, ако не изпълни свое задължение при допинг контрол. За всяко следващо нарушение глобата е 2000 лв. Лицензираните спортни федерации, клубовете – техните членове, юридическите лица, предоставящи спортни услуги, също подлежат на глоби при неспазване на антидопиговите разпоредби. Така за първо нарушение се предвиждат 1000 лв., за второ и трето - съответно 2000 и 3000 лв., а за всяко следващо – 4000 лв. Санкцията ще се налага на спортните федерации, ако спортистът или длъжностното лице от националния отбор са престъпили правилата по време на лагер или състезание, организирано от международни спортни организации. Извън тези случаи санкцията е за спортния клуб.

 

Премии

 

Един от новите моменти по отношение на изплащането на пожизнени месечни премии е изплащането на месечна парична помощ на ненавършилите пълнолетие деца на починали олимпийски и параолимпийски медалисти. Такава помощ ще получават и децата на починали олимпийски и параолимпийски медалисти, които са студенти в редовна форма на обучение до 25 г. възраст.

 

Със средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта ще се изплащат стипендии и други мерки за закрила на деца с изявени дарби, награди на медалисти от европейски, световни и олимпийски състезания и аналогични игри за хора с увреждания, както и на треньорите и длъжностните лица, пряко свързани с тяхната подготовка. Помощите могат да са пожизнени, месечни или еднократни.

 

Материалът е публикуван в списание "Икономист" 

 

---

Стани фен на BGathletic.com във Фейсбук за да научаваш бързо новините от света на леката атлетика.


Можеш да ползваш и мобилната версия на BGathletic.com за смартфони и таблети, която е налична на адрес m.bgathletic.com


Тагове: ММС, ЗФВС, Красен Кралев
BGAthletic.com
Последни новини Най-четени