Шрифт:

Covid-19 и хипоксия или за тренировките на високо сега

Covid-19 и хипоксия или за тренировките на високо сега
12-05-2020 15:24

В началото на подготовката на елитните ни спортисти след изолацията заради пандемията от COVID-19 предлагаме на специалистите поредица от материали, които да са в тяхна помощ. 

 

Проф. Даниела Дашева,
Катедра „Теория на спорта“ към НСА "Васил Левски"

 

Факт е, че височинната подготовка е мощен стресов  фактор, който предизвиква качествено нови структурни и функционални промени в организма на спортиста и респективно води да повишаване на неговата работоспособност.   В спортната практика се приема, че поносимостта и адаптацията към хипоксичен стрес има строго индивидуален характер. Също така е установено, че адаптационният процес във височинни условия има подчертано фазов характер. Периодът на аклиматизация зависи от възрастта, нивото на спортната подготовка, опита във височинната тренировка, спецификата на спортната дисциплина, особеностите на подготовката и предхождащи качвания в планината.

 

Стана ясно, че на Високопланинската база „Белмекен“ ще се подготвят националните ни отбори по борба, бокс, плуване, джудо и карате. Разбира се, това е начин да бъде възстановен тренировъчния процес, но!

 

Изобилстват от изследвания и практика върху ползите от провеждането на тренировки във височинни условия при спортовете за издръжливост. Малко са, обаче изследванията и потвърдените факти насочени към ефекта от този вид тренировки в спортните единоборства, където високото ниво на аеробен капацитет не е толкава важно за успеха, особено с редица неясното от спортно-педагогически и организационен характер като:

-          Колко време те ще останат на Белмекен. Науката и практиката показват, че  продължителността на един тренировъчен лагер е от3-4 седмици!

-          За какво ще се готвят, тъй като няма ясен спортен календар и респективно какъв вид тренировъчна дейност ще провеждат!

-          Като слязат от височинния лагер – какво следва!

 

Спортната наука все още няма данни и модели и как би се отразила височинната подготовка в условия на Covid-19, социална изолация и липса на физическа активност в продължение на 2 месеца и настъпили реадаптационни промени, за които вече писахме.

 

Какво знаем и какво може да се направи така че височинната подготовка в този период да бъде ефективно, но същевременно и да  и съхрани здравето на нашите елитни спортисти!

 

Изследователи и практици смятат, че височинните тренировките могат да доведат до по-голяма податливост на инфекцията COVID-19 и нейните последствия чрез повишаване на нивото на хипоксемия и допълнително потискане на имунната функция. Имунният отговор при остра хипоксия независимо от механизма води до промяна на специфични компоненти на имунната система (най-забележимо е преразпределението на Т-лимфоцитите, незначителна лимфопения, а отговорът на неутрофилите е подобен на този, наблюдаван в отговор на еднократно натоварване). Да не забравяме, че в последните изследвания са обръща и голямо внимание на  изследване на влиянието на хипоксията върху възпалителните цитокини (интерлевкин 6 се повишава веднага с качването и колкото е по-високо е нивото му толкова по-силна е реакцията!). Какво значи това – спортистите са изложени на имунен риск и трябва да се следят редица биохимични и имунни показатели.

 

Ограничени са проучванията, върху ефекта от височината, тренировъчните въздействия и имунния отговор в комплекс! Т.е. спортистите ще бъдат принудени да се адаптиран към повече от един стресор – височина, тренировъчни въздействия и може би и ниски температури. Проведени от нас изследвания със спортисти от спортове за издръжливост показват, че  при съчетаване на двата нестандартни фактора – ниски температури на околната среда и хипоксия се наблюдавати положителни промени по отношение на аеробния и анаеробния праг и кислородната консумация, а също така и някои промени в имунния статус (положителните промени в левкоцитите, свързани с ниската температура, които могат да бъдат информативни за активиране на имунологичния статус (при неклинично възпаление).

 

За да се използва височинна база Белмекен са необходими и специфични препоръки за програмиране и управление на тренировката на височина, за да се запази здравето на спортистите в тази пост COVID-19 среда. Какво означава това: предварителен медицински скрининг и функционални изследвания за определяте на нивото на подготвеност и съставяне на ефективен тренировъчен план на височина! Препоръчително е да се даде възможност на спортистите приблизително една седмица преди това да започнат процеса на аклиматизация, и преди да се включат в интензивни тренировъчни натоварвания. Високоинтензивните натоварвания трябва да се включат постепенно, за да се избегне риска от заболяване, имунни смущения, възпаления, оксидативен стрес и увреждане на мускулите.С времето на аклиматизация, нивата на стрес (епинефрин) намаляват и рискът от инфекция също.

 

По време на пребиваването във височинни условия спортистите трябва да спазват всички указания за носене на маски, ръкавици, дистанция. Тренировките трябва да бъдат прецизно планирани, с постепенно увеличаване на тренировъчния обем и интензивност. Редуциран брой на участващи спортисти, т.е. не са възможни спаринги в борбата и другите контакти спортове (джудо, карате, бокс)! Физиологичната адаптация към надморската височина трябва да се контролира ежедневно чрез измерване на кислородната сатурация (SpO2) и сърдечния ритъм (пулсоксиметрия). Промени различни от нормалните са сигнал за дезадаптация и провокиране на хипоксичен стрес! Не без значение е и ежедневното отчитане на температурата, промени свързани със загуба на вкус или мирис. Предвид, че част от спортистите вече имат опит с височинната подготовка трябва да се следят техните реакции и да се сравнят (ако има такава информация) с предишни качвания на Белмекен.  Всяко отклонение означава изолация или слизане на морското ниво (или допълнителен кислород, ако има възможност!). При най-леки респираторни симптоми (горе е и все още студено!) спортистите не бива до продължават тренировъчния процес, дори и ако тези симптоми са само в горните дихателни пътища! Препоръчва се по-продължителен период на почивка, докато симптомите отшумят.

 

След завръщане към морското равнище, e необходимо внимателно наблюдение на спортистите, особено тяхната имунна система, а по-отношение на тренировъчния процес постепенно и прогресивно повишаване на тренировъчните въздействия и започване на тренировки с другите спортисти.

 

В заключение, предпазливост преди, по-време и при връщане от пребиваването във височинни условия (от Белмекен). Особено трябва да се следят ранните симптоми на “неправилна“ адаптация към хипоксия и респираторни проблеми, които могат да „маскират“  симптоми на COVID-19. Смятам, че в този период е по-удачно базата да се подготви за септември-октомври, 2020 когато има по-голяма яснота затова какви състезания предстоят и кога! Но, нека да пожелаем успех на нашите състезатели!

 

проф. Даниела Дашева,

Катедра „Теория на спорта“, НСА "Васил Левски";

Проф. Дашева е член на Европейска мрежа за спортни науки, член е на борда на директорите на Европейския съвет за спортна наука и физическо образование (ICSSPE), национален делегат в Международната федерация за физическо образование (FIEP). Член на Комисията по олимпийска подготовка към БОК. Служебен министър на младежта и спорта в правителството на Огнян Герджиков през 2017 г.

 

---


Тагове: Коронавирус
BGAthletic.com

КоментариПоследни новини Най-четени